Thông Tư 56/2019/TT-BTC

6 trường hợp hủy tờ khai hải quan điện tử với hàng hóa XNK nhóm 1

TCCTĐây là nội dung nổi bật được đề cập tại Thông tư 56/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 và Thông tư 191/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015.

Theo đó, khi thực hiện thủ tục hải quan điện tử đối với gói, kiện hàng nhóm 1 xuất, nhập khẩu qua dịch vụ bưu chính, doanh nghiệp phải thực hiện hủy tờ khai hải quan trong các trường hợp sau:

1. Các trường hợp quy định tại Khoản 11 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC;

2. Khai nhiều tờ khai hải quan cho cùng một gói, kiện hàng hóa (khai trùng thông tin tờ khai);

3. Gói, kiện hàng nhập khẩu đã khai tờ khai hải quan và hoàn thành thủ tục tiêu hủy tại Việt Nam theo quy định;

4. Tờ khai hải quan được khai báo theo nhóm gói, kiện hàng không đúng quy định sau khi xử lý vi phạm; 

5. Tờ khai hải quan trị giá thấp khai sai thông tin không được phép khai sửa đổi, bổ sung theo quy định;

Trừ trường hợp đã được thông quan hoặc giải phóng hàng hóa và hàng hóa đã qua khu vực giám sát hải quan hoặc đã xuất khẩu;

6. Người nhận hàng từ chối nhận gói, kiện hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký tờ khai nhưng chưa thông quan.

Thông tư 56/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/10/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *