Kế toán trưởng có thể làm ở nhiều công ty không?

Vị trí kế toán trưởng có vai trò rất quan trọng trong doanh nghiệp. Nhưng liệu một kế toán trưởng có thể làm ở nhiều công ty được không?

Về nguyên tắc lao động, một người có thể ký hợp đồng với nhiều công ty, miễn là phải bảo bảo thực hiện đủ các nội dung đã ký trên hợp đồng dựa theo Điều 21 Bộ luật Lao động ban hành 2012.

Bên cạnh đó, một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty, song, để một người có thể làm kế toán trưởng tại nhiều công ty thì người đó phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng theo quy định tại khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Luật Kế toán năm 2015, cụ thể như sau:

  • Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
  • Có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ trung cấp trở lên;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng;
  • Có thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 02 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ trình độ đại học trở lên và thời gian công tác thực tế về kế toán ít nhất là 03 năm đối với người có chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán trình độ trung cấp, cao đẳng.

Ngoài ra, cần phải lưu ý một số trường hợp không được làm kế toán.

Như vậy, một người có thể làm kế toán trưởng ở nhiều công ty nếu người đó đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện của kế toán trưởng theo quy định trên đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *