Kế toán cần biết 9 Thông tư về thuế, phí, lệ phí mà Bộ Tài chính bãi bỏ

Thông tư 100/2020/TT-BTC ngày 19-11-2020 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành và liên tịch ban hành trong một số lĩnh vực.

Bãi bỏ toàn bộ 05 Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu

  1. Thông tư 05/2010/TT-BTC quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe;
  2. Thông tư 101/2010/TT-BTC hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định 04/2009/NĐ-CP ngày 14-01-2009 về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường;
  3. Thông tư 116/2011/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 36/2011/QĐ-TTg về việc ban hành mức thuế nhập khẩu xe ôtô chở người từ 15 chỗ ngồi trở xuống đã qua sử dụng;
  4. Thông tư 28/2013/TT-BTC điều chỉnh mức thuế nhập khẩu xe ô tô chở người đã qua sử dụng quy định tại Khoản 1, Điều 1 Quyết định 36/2011/QĐ-TTg ngày 29-06-2011 của Thủ tướng Chính phủ;
  5. Thông tư 128/2016/TT-BTC quy định miễn, giảm thuế xuất khẩu đối với sản phẩm thân thiện với môi trường; sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải quy định tại Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14-02-2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Bãi bỏ toàn bộ 04 Thông tư trong lĩnh vực Phí và lệ phí

  1. Thông tư 48-TC/TCT ngày 28-9-1992 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn thi hành Quyết định số 276-CT ngày 28-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thống nhất quản lý các loại phí và lệ phí;
  2. Thông tư 63-TC/TCT ngày 28-10-1992 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc cấp phát, quản lý, sử dụng các loại chứng từ thu phí và lệ phí theo Quyết định 276-CT ngày 28-07-1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng;
  3. Thông tư 78/1999/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg ngày 26-03-1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
  4. Thông tư 37/2009/TT-BTC hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Nguồn: thuvienphapluat

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *