Thí điểm thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia

Tổng cục Thuế thực hiện thí điểm thủ tục đăng ký thuế lần đầu cho cá nhân qua Cổng Dịch vụ công quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại TP. Đà Nẵng. Thời gian thí điểm từ ngày 25-2 đến ngày 30-6 và sẽ báo cáo Bộ Tài chính hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai trên diện rộng từ ngày 01-07-2021.

Tổng cục Thuế cho biết, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ thực hiện tái cấu trúc quy trình, hoàn thiện hệ thống, tích hợp, cung cấp dịch vụ đăng ký lần đầu, đăng ký thay đổi thông tin đăng ký thuế đối với cá nhân trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Quy trình được thực hiện theo hướng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên cơ sở kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư qua trục liên thông văn bản quốc gia. Đây là dịch vụ đăng ký thuế mới mà người nộp thuế thực hiện qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

Tổng cục Thuế cho biết, việc lựa chọn triển khai hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân là do hồ sơ này sử dụng nhiều thông tin liên quan đến cơ sở dữ liệu dân cư.

Hiện nay, Tổng cục Thuế đã hoàn thành việc nâng cấp các ứng dụng và phân công các bộ phận thuộc cơ quan thuế các cấp tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký thuế lần đầu của cá nhân không kinh doanh qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia có kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia và dân cư.

Về cách thức hướng dẫn kê khai, tiếp nhận hồ sơ, Tổng cục Thuế sẽ có tài liệu hướng dẫn cụ thể để cán bộ thuế và người nộp thuế có thể tải về tra cứu và thực hiện.

Để việc thực hiện thí điểm và triển khai trên diện rộng đồng bộ với kế hoạch của Bộ Công an, Tổng cục Thuế đề xuất lộ trình thực hiện tích hợp dịch vụ đăng ký thuế lần đầu như sau:

Giai đoạn 1: Triển khai quy trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký thuế lần đầu cho cư dân. Vì cơ sở dữ liệu dân cư không có thông tin về ngày cấp, nơi cấp căn cước công dân để lên tờ khai đăng ký thuế theo quy định tại Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03-12-2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký thuế, do đó việc tích hợp với cơ sở dữ liệu dân cư sẽ hỗ trợ hiển thị sẵn trên tờ khai các thông tin từ cơ sở dữ liệu dân cư (người nộp thuế phải điền một số chỉ tiêu không có trong cơ sở dữ liệu dân cư). Việc xử lý hồ sơ tại cơ quan thuế giữ nguyên theo quy định hiện hành. Việc triển khai thí điểm sẽ thực hiện trên địa bàn TP. Đà Nẵng từ ngày 25-02 đến ngày 30-06-2021.

Giai đoạn 2: Tổng cục Thuế phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an rà soát lại các quy định, báo cáo Bộ Tài chính kết quả triển khai thí điểm và đề xuất các nội dung sửa đổi các quy định pháp lý về đăng ký thuế để làm căn cứ triển khai trên diện rộng từ ngày 01-07-2021, đảm bảo lấy toàn bộ thông tin của cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý dân cư làm căn cứ đăng ký thuế cho cá nhân. Cơ quan thuế không yêu cầu người nộp thuế mang hồ sơ đến cơ quan thuế để đối chiếu (tương ứng với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4). 

Trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hỗ trợ về dịch vụ thuế điện tử để người nộp thuế hiểu và yên tâm sử dụng dịch vụ. Trong quá trình thực hiện thí điểm, Tổng cục Thuế sẽ đánh giá về kết quả triển khai để đề xuất các giải pháp tháo gỡ ngay những vướng mắc phát sinh; đồng thời, báo cáo Bộ Tài chính hoàn thiện các thủ tục pháp lý để triển khai trên diện rộng từ ngày 01-07-2021.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *