Hướng dẫn đăng ký thuế theo Thông tư 105

Theo Thông tư 105/2020/TT-BTC, việc đăng ký thuế từ 17-01-2021 sẽ được thực hiện như sau:

1. Thành phần hồ sơ đăng ký thuế

Người nộp thuế chuẩn bị hồ sơ đăng ký thuế gồm:

 • Hồ sơ đăng ký thuế lần đầu;

 • Hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế;

 • Thông báo tạm ngừng hoạt động, kinh doanh hoặc tiếp tục hoạt động sau tạm ngừng hoạt động, kinh doanh trước thời hạn; 

 • Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

 • Hồ sơ khôi phục mã số thuế.

(Khoản 1 Điều 6 Thông tư 105/2020/TT-BTC)

2. Thủ tục đăng ký thuế từ 17/01/2021

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ

 • Người nộp thuế lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thuế qua các hình thức sau:

 • Trực tiếp tại cơ quan thuế;

 • Gửi qua đường bưu chính;

 • Qua cổng giao dịch điện tử của cơ quan thuế và từ hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ của người nộp thuế

 • Đối với hồ sơ bằng giấy:

  • Công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận vào hồ sơ đăng ký thuế, ghi rõ ngày nhận hồ sơ, số lượng tài liệu theo bảng kê danh mục hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ đăng ký thuế nộp trực tiếp tại cơ quan thuế. Công chức thuế viết phiếu hẹn ngày trả kết quả đối với hồ sơ thuộc diện cơ quan thuế phải trả kết quả cho người nộp thuế, thời hạn xử lý hồ sơ đối với từng loại hồ sơ đã tiếp nhận. Trường hợp hồ sơ đăng ký thuế gửi bằng đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu tiếp nhận, ghi ngày nhận hồ sơ vào hồ sơ và ghi số văn thư của cơ quan thuế.

  • Công chức thuế kiểm tra hồ sơ đăng ký thuế. Trường hợp hồ sơ không đầy đủ cần phải giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu, cơ quan thuế thông báo cho người nộp thuế theo mẫu số 01/TB-BSTT-NNT tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 của Chính phủ trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

 • Đối với hồ sơ đăng ký thuế điện tử: Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Bước 4: Trả kết quả

3. Địa điểm nộp hồ sơ đăng ký thuế

Đối với hồ sơ đăng ký thuế lần đầu địa điểm nộp thuế được xác định như sau:

 • Trường hợp tổ chức kinh tế và các đơn vị phụ thuộc (trừ tổ hợp tác) trong những trường hợp sau nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi đặt trụ sở:

  • Doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm, kế toán, kiểm toán, luật sư, công chứng hoặc các lĩnh vực chuyên ngành khác không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành;

  • Đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế của lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế của các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội, xã hội, xã hội-nghề nghiệp hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật nhưng không phải đăng ký doanh nghiệp qua cơ quan đăng ký kinh doanh; tổ chức của các nước có chung đường biên giới đất liền với việt Nam thực hiện hoạt động mua, bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu, chợ trong khu kinh tế cửa khẩu; văn phòng đại diện của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; tổ hợp tác được thành lập và tổ chức hoạt động theo quy định của Bộ luật Dân sự.

 • Trường hợp tổ chức khác và các đơn vị phụ thuộc các đối tượng dưới đây nộp hồ sơ đăng ký thuế lần đầu tại Cục Thuế nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan trung ương và cơ quan cấp tỉnh ra quyết định thành lập; tại Chi cục Thuế, Chi cục Thuế khu vực nơi tổ chức đóng trụ sở đối với tổ chức do cơ quan cấp huyện ra quyết định thành lập và nơi tổ hợp tác đóng trụ sở:

  • Tổ chức được thành lập bởi cơ quan có thẩm quyền không có hoạt động sản xuất, kinh doanh nhưng phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

  • Tổ chức, hộ gia đình và cá nhân khác có nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

4. Thời hạn giải quyết hồ sơ 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đăng ký thuế của người nộp thuế theo quy định. (Khoản 1 Điều 34 Luật Quản lý thuế 2019).

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *