Thêm Hàng, Cột Trong File Excel

Khi bạn vô tình xóa một hàng, cột, ô dữ liệu hoặc một thao tác nào đó làm mất dữ liệu không mong muốn. Bạn chỉ cần nhấm phím ctrl + z để hoàn lại thao tác vừa thực hiện. Tương tự nếu bạn ctrl + z rồi mà thấy đó là thao tác đúng và cần thiết có thể nhấn ctrl + shift + z để lặp lại thao tác đó.
Cách Thêm hàng trong Excel
Thêm hàng bằng phím tắt
Tổ hợp phím tắt gọi chức năng thêm hàng vào bảng tính:
Ctrl + Shift + ” + ” (dấu cộng)
Lưu ý : Nếu bạn có bàn phím có Bàn phím số ở bên phải bàn phím thông thường, hãy sử dụng dấu + ở đó mà không cần phím Shift .
Phím tắt khi đó sẽ là:
Ctrl + ” + ” (dấu cộng)
Trước khi sử dụng phím tắt thì hãy chọn nơi mà bạn muốn chèn hàng vào. Cụ thể là một hàng nào đó. Nếu bạn đang ở 1 ô bất kỳ của hàng đó có thể sử dụng phím tắt Shift + Space (phím khoảng cách) để chọn cả hàng đó.
Chú ý: Hàng được thêm vào bằng phím tắt mặc định sẽ nằm trên hàng mà bạn chọn.
Toàn bộ thao tác thêm hàng có thể được thực hiện như sau:
Vì hàng được thêm bằng phím tắt mặc định nằm trên hàng đã chọn. Nên bạn muốn chèn vào đâu thì hãy chọn hàng bên dưới nó.

 1. Chọn hàng tại ví trí cần chèn hàng
 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + shift + “+””(dấu cộng, phím này nằm ngay bên cạnh phím số 0 và phí -)
 3. Kết quả bạn sẽ được một hàng được thêm mới trên hàng đã chọn.
  Lưu ý: ở bước 2 bạn có thể chọn hàng bằng cách đưa chuột vào số thứ tự hàng bên tay trái và click chọn thì có thể nhanh hơn.
  Để thêm nhiều hàng liền kề bằng cách sử dụng phím tắt
  Để thêm nhiều hàng liên tiếp nhau, đầu tiên bạn phải chọn số lượng hàng kế tiếp tương ứng với số hàng bạn muốn thêm.
  Ví dụ: bạn muốn thêm 3 hàng vào giữa hàng 5 và hàng 6. Bạn sẽ chọn liên tục 3 hàng 6 – 7 – 8.
  Để thêm ba hàng mới vào một bảng tính
 4. Chọn 3 hàng liền kề phía dưới vị trí bạn muốn thêm 3 hàng.
 5. Nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + “+”
 6. 3 hàng sẽ được thêm vào phía trên 3 hàng bạn đã chọn.

Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + shift + “+” sau khi chọn nhiều dòng

3 hàng được thêm vào bên trên 3 hàng đã chọn

Chọn 3 hàng bất kỳ không liền kề và nhấn tổ hợp phím Ctrl + shift + “+”

3 hàng được thêm vào bên trên 3 hàng đã chọn
Thêm hàng bằng Menu chuột phải
Tương tự với thêm hàng bằng phím tắt, thêm hàng bằng menu chuột phải thực hiện bước đầu tiên với chọn hàng tại vị trí hàng mới được thêm vào. Sau khi chọn hàng bạn click chuột phải vào số thứ tự của hàng rồi chọn insert. Ngay sau đó 1 hàng mới sẽ được thêm vào bên trên hàng bạn đã chọn.
Hàng được thêm mới bằng cách nào đều mặc định nằm phía trên hàng đã chọn. Do đó bạn hãy chọn hàng một cách chính xác để cho ra kết quả như ý.
Để thêm một hàng vào bảng tính

 1. Chọn hàng nơi bạn muốn chèn thêm hàng mới vào.
 2. Nhấp chuột phải vào hàng đã chọn.
 3. Chọn Insert.
 4. Một hàng mới sẽ được thêm vào phía trên hàng đã chọn.

Để thêm nhiều hàng vào bảng tính bằng chuột phải
Cách làm tương tự với thêm bằng phím tắt. Đầu tiên bạn phải chọn số lượng hàng tương ứng với số hàng bạn muốn thêm.
Để thêm ba hàng mới vào một bảng tính

 1. Chọn 3 hàng phía dưới nơi bạn muốn chèn thêm 3 hàng.
 2. Click phải vào 3 hàng bạn đã chọn  chọn insert.
 3. Ba hàng mới sẽ được thêm vào phía trên ba hàng bạn đã chọn.

Cách Xóa hàng trong Excel
Xóa hàng bằng tổ hợp phím tắt:
Ctrl + ” – ” (dấu trừ)
Chọn toàn bộ một hàng có thể đưa chuột vào số thứ tự của hàng trên cột ngoài cùng bên trái. Hoặc có thể sử dụng phím tắt. Chọn 1 ô bất kỳ trên hàng bạn muốn chọn. Sau đó nhấn tổ hợp phím:
Shift + Space (Phím khoảng cách)
Khi đó toàn bộ hàng bạn muốn chọn sẽ sáng lên và được chọn.
Để xóa một hàng đơn bằng cách sử dụng phím tắt

 1. Chọn hàng bạn muốn xóa.
 2. Nhấn tổ hợp phím crtl + “-” .
 3. Hàng đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa nhiều hàng bằng cách sử dụng phím tắt
Bạn có thể xóa nhiều hàng liền kề nha hoặc không liền kề nhau một lúc một cách nhanh chóng. Trong excel, hỗ trợ xóa một loạt các hàng đã chọn.
Để xóa ba hàng từ Excel

 1. Chọn các hàng cần xóa.
 2. Nhấn tổ hợp phím Crtl + “-“.
 3. Tất cả các hàng đã chọn đều bị xóa.

Chú ý: Các hàng bị xóa có thể là liên tục hoặc không liên tục liền kề nhau.

 • Chọn các hàng liên tục liền kề nhau: Chọn hàng trên cùng của các hàng bạn muốn chọn –> Nhấn giữ phím Shift và chọn tiếp hàng cuối cùng của các hàng bạn muốn chọn –> Tất cả các hàng đều đã được chọn
 • Các hàng không liên tục: Chọn 1 hàng trong số các hàng bạn muốn chọn. Nhấn giữ phín Ctrl và chọn tiếp các hàng khác  tất cả các hàng đều đã được chọn.

Xóa hàng bằng Menu chuột phải
Trong menu chuột phải có tùy chọn delete hoặc xóa hàng. Chức năng của nó để xóa một hay nhiều hàng bất kỳ chứa các dữ liệu không cần thiết.
Phương pháp thực hiện tiến hành tương tự với cách thêm nhiều dòng vào giữa
Để xóa một hàng đơn vào bảng tính

 1. Chọn hàng muốn xóa.
 2. Nhấp chuột phải vào hàng đã chọn để mở menu chuột phải.
 3. Chọn Xóa/delete từ menu.
 4. Hàng đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa nhiều hàng liền kề
Chọn nhiều hàng để có thể xóa nhiều hàng khác nhau.
Để xóa nhiều hàng từ một bảng tính

 1. Chọn các hàng cần xóa, cách chọn các hàng không liên tục liền kề nhau tương tự như xóa bằng phím tắt.
 2. Click chuột phải  chọn delete/xóa.
 3. Những hàng được chọn sẽ bị xóa.

Thêm cột vào trong Excel

Tổ hợp phím giống với cách thêm hàng:
Ctrl + Shift + ” + ” (dấu cộng)
Lưu ý : Nếu bạn có bàn phím có Bàn phím số ở bên phải bàn phím thông thường, hãy sử dụng dấu + ở đó mà không cần phím Shift. Tổ hợp phím trở thành Ctrl + “+” .
Trước khi chèn hãy chọn vị trí mà bạn muốn chèn. Thông thường thì cột được chọn sẽ nằm về phía bên trái của hàng được chọn. Nên hãy chọn vị trí mà bạn muốn chèn phù hợp.
Đối với chọn 1 hàng của ô đang được chọn có thể sử dụng Shift + Space. Chọn 1 cột của ô đang được chọn cũng có tổ hợp phím tắt để làm điều tương tự. Sử dụng tổ hợp phím:
Ctrl + Phím cách
Khi đó toàn bộ cột chứa ô đang chọn sẽ được chọn
Để thêm một cột bằng cách sử dụng phím tắt

 1. Chọn 1 cột nơi bạn muốn chèn thêm vào.
 2. Nhấn tổ hợp phím ctrl + shift + “+”
 3. Một cột mới được thêm vào bên trái của cột được chọn.

Để thêm nhiều cột liền kề bằng cách sử dụng phím tắt
Tương tự với thêm nhiều hàng, bạn cũng có thể thêm nhiều cột vào bảng tính của mình. Excel mặc định thêm số cột bằng đúng số lượng cột mà bạn chọn.
Chọn số lượng cột bạn muốn chèn tại ví trí chèn.
Nếu bạn muốn chèn thêm 2 cột, hãy chọn 2 cột phía bên phải nơi bạn muốn chèn. Nếu là 3 cột thì chọn 3 cột phía bên phải nơi bạn muốn chèn…
Chú ý: Cột được chèn vào phía bên phải cột bạn chọn. Nên hãy chọn vị trí chèn phù hợp.
Để thêm nhiều cột mới vào một bảng tính

 1. Chọn số lượng cột bạn muốn chèn tại vị trí chèn.
 2. Nhấn tổ hợp phím ctrl + “+”.
 3. Một vài cột sẽ được thêm vào phía bên trái những cột bạn đã chọn.

Thêm cột bằng menu chuột phải
Thêm cột cũng sử dụng tùy chọn Insert trong menu chuột phải.
Để thêm 1 cột bạn phải chọn vị trí bạn muốn thêm. Có thể chọn cả cột bằng cách nhấp vào tên cột (A, B, C, D …). Hoặc bạn cũng có thể chọn 1 ô bất kỳ tại cột bạn muốn chọn, sau đó nhấn tổ hợp phím ctrl + Space. Khi đó toàn bộ cột sẽ được chọn.
Để thêm một cột vào bảng tính

 1. Chọn tiêu đề cột của một cột nơi bạn muốn thêm cột mới. Toàn bộ cột được tô sáng.
 2. Nhấp chuột phải vào cột đã chọn để mở menu ngữ cảnh.
 3. Chọn Insert từ menu.
 4. Một cột mới sẽ được thêm vào bên trái cột bạn chọn.

Để thêm nhiều cột liền kề
Tương tự với các hàng, bạn chọn nhiều cột rồi sử dụng menu insert thì sẽ chèn nhiều cột. Số lượng cột chèn vào bằng chính số lượng cột bạn chọn. Ví dụ bạn chọn 3 cột thì sẽ chèn thêm 3 cột. Bạn chọn 5 cột sẽ chèn thêm 5 cột.
Để thêm nhiều cột mới vào một bảng tính

 1. Trong tiêu đề cột, kéo bằng con trỏ chuột để chọn nhiều cột nơi bạn muốn các cột mới được thêm vào.
 2. Nhấp chuột phải vào các cột đã chọn.
 3. Chọn Insert từ menu.
 4. Các cột mới được thêm vào bên trái vị trí đã chọn với số lượng bằng chính số cột đã chọn.

Xóa các cột trong Excel
Sử dụng tổ hợp phím:
Ctrl + ” – ” (dấu trừ)
Để xóa cột trong bảng tính.
Điều quan trọng cần lưu ý là việc xóa một cột chỉ là như vậy – trong khi có tùy chọn ẩn các cột , đó là cách không thường xuyên để loại bỏ các cột của bạn.
Cách dễ nhất để xóa một cột là chọn toàn bộ cột cần xóa. Điều này cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phím tắt:
Ctrl + Phím cách
Để xóa một cột đơn bằng cách sử dụng phím tắt

 1. Chọn cột bạn muốn xóa.
 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + “ – ”
 3. Cột đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa các cột liền kề bằng cách sử dụng phím tắt
Làm tương tự như thêm nhiều cột trong bảng tính với menu chuột phải.
Để xóa nhiều cột khỏi bảng tính

 1. Chọn các cột bạn muốn xóa.
 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl + “ – ”.
 3. Các cột đã chọn sẽ bị xóa khỏi bảng tính

Xóa cột bằng menu chuột phải
Tùy chọn xóa cột trong menu chuột phải là delete hoặc là xóa.
Để xóa một cột đơn vào bảng tính

 1. Chọn cột muốn xóa.
 2. Nhấp chuột phải vào cột đã chọn  Chọn Delete/xóa từ menu.
 3. Cột đã chọn sẽ bị xóa.

Để xóa nhiều cột
Nhiều cột có thể bị xóa cùng một lúc nếu tất cả chúng được chọn. Bạn có thể chọn nhiều cột liên tiếp liền kề nhau bằng phím shift. Nếu các cột không phải liên tiếp liền kề thì nhấn giữ Ctrl và click từng cột muốn chọn
Để xóa nhiều cột khỏi bảng tính

 1. Chọn các cột muốn xóa.
 2. Nhấp chuột phải vào các cột đã chọn  Chọn Delete/xóa.
 3. Các cột được chọn sẽ bị xóa khỏi bảng tính.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *