Lọc Giá Trị Trùng Nhau Ở 2 Sheet khác Nhau – Excel

Khi tìm kiếm những giá trị trùng nhau trong 1 bảng tính của file excel chúng ta sử dụng công cụ Highlight Duplicate Values để bôi đậm các giá trị trùng nhau. Nhưng công cụ này không thể xử lý nếu chúng ta tìm giá trị trùng lặp ở 2 sheet khác nhau. Để giải quyết điều này chúng ta có thể sử dụng linh hoạt một vài hàm như VLOOKUP, IF, ISNA.

Đầu tiên chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP để tìm kiếm giá trị trùng lặp nhau trong 2 sheet

Ví dụ bạn có bản danh sách nhân viên và đoàn viên năm 2018, và bạn cần kiểm tra dữ liệu của hai bản và lọc ra giá trị trùng nhau.

Ban đầu file excel có 2 sheet như hình

Bước 1: Chỉ chuột vào ô B3, nhấn chuột vào biểu tượng fx ở ô công cụ.

Bước 2: Cửa sổ Insert Funtion hiện ra. Gõ tên công thức VLOOKUP ở ô Search for a funtion (1)  => nhấn chuột nút Go (2) để tìm kiếm => nhấn nút OK (3).

Bước 3: Cửa sổ Funtion Argument hiện ra.

  • Mục Lookup_value (giá trị tìm kiếm): Nhấp chuột vào Sheet nhân viên, chọn ô A3.
  • Mục Table_array (bảng tham chiếu): Nhấp chuột vào Sheet đoàn viên, quét bảng A3:A10. => Nhấn phím F4 để cố định bảng tham chiếu. (Chú ý đặt thêm dấu $ trước mỗi phần tử  của địa chỉ bảng)
  • Col_index_num (cột tam chiếu): Gõ số 1.
  • Range_lookup: Gõ số 0 để tìm kiếm chính xác.
  • Nhấn nút OK.

Bước 4: Sao chép (copy) công thức cho các ô còn lại trong cột.

Với những ô không có dữ liệu trùng, kết quả trả về lỗi #N/A.

Kết hợp hàm IF, ISNA

Trong cột Dữ liệu từ Sheet đoàn viên, dữ liệu là #N/A sẽ là những ô không bị trùng, vậy bạn bạn sử dụng hàm ISNA để kiểm tra giá trị lỗi #N/A và hàm IF để kiểm tra điều kiện, nếu kết quả là N/A sẽ trả là “Không”, nếu không phải là N/A sẽ trả kết quả là “Trùng”.

Ở ô C3 bạn gõ công thức: =IF(ISNA(B3),”Không”,”Trùng”). Và sao chép công thức cho toàn bộ ô trong cột C.

Bạn có kết quả như sau:

Giờ đây bạn dùng công cụ Filter để lọc ra thông tin trùng nhau giữa 2 sheet với nhau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *