Kế toán tài chính và vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

Ngành kế toán được phân chia thành rất nhiều lĩnh vực như sản xuất, bán hàng, thương mại, tiền mặt, kế toán kho… Nhưng có lẽ “kế toán tài chính” lại là lĩnh vực nhiều người khó hình dung nhất. 

Trong bài viết dưới đây sẽ giới thiệu về khái niệm kế toán tài chính, các công việc cần làm và vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp.

1. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là công việc của kế toán phải thu thập, xử lý hay kiểm tra các thông tin kinh tế tài chính bằng cách báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin kế toán.

Theo bạn, công việc của kế toán tài chính là gì?

2. Những công việc của kế toán tài chính

Kế toán tổng hợp thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát nhất về hoạt động kinh tế cũng như tài chính. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị.

Kế toán chi tiết thì thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể của từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là minh họa cho kế toán tổng hợp, số liệu mà kế toán chi tiết tổng hợp được phải bằng số liệu kế toán tổng hợp trong cùng kỳ kế toán.

3. Vai trò của kế toán tài chính trong doanh nghiệp

 • Cung cấp tài liệu là cơ sở cho người quản lý ra các quyết định phù hợp, nhờ đó người quản lý có thể triển khai và thực hiện các hệ thống quản lý thông tin để thúc đẩy việc thực thi các chiến lược, kế hoạch và ra quyết định của ban quản trị.
 • Giúp cho doanh nghiệp theo dõi thường xuyên tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của mình: quá trình sản xuất, theo dõi thị trường…
 • Cung cấp kết quả tài chính rõ ràng, quản lý các chi phí hiệu quả, hạn chế tối đa chi phí không cần thiết.
 • Quản lý rủi ro và thực hiện bảo hiểm cho doanh nghiệp.
 • Giúp người quản lý cân đối tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Là cơ sở pháp lý để giải quyết tranh tụng khiếu tố, với tư cách là bằng chứng về hành vi thương mại.

4. Kỳ kế toán tài chính

 • Đối với chu kỳ kế toán của Việt Nam bao gồm các kỳ kế toán chính như kỳ kế toán năm; kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng.
 • Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01-01 đến hết ngày 31-12 năm dương lịch.
 • Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý; và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3; và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12.
 • Kỳ tính thuế tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó.
 • Kỳ kế toán của một đơn vị mới thành lập được quy định như sau:

  • Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm; kỳ kế toán quý và ký kế toán tháng vẫn áp dụng như trên.
  • Đơn vị kế toán khi chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi quyền sở hữu hay chấm dứt hoạt động kinh doanh thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định từ ngày đầu tiên khi ký quyết định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *