Hướng dẫn lựa chọn tổ chức cung cấp hóa đơn điện tử theo Nghị định 123

Triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CPThông tư 78/2021/TT-BTC đã bước vào giai đoạn nước rút. Doanh nghiệp lựa chọn nhà cung cấp phần mềm nào? Nhà cung cấp nào đạt chuẩn của Tổng cục Thuế?… là những câu hỏi mà doanh nghiệp đang rất quan tâm hiện nay.

Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư 78, quy định về Tiêu chí đối với tổ chức cung cấp dịch vụ về hóa đơn điện tử chia làm 2 tổ chức như sau:

1. Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có mã và không có mã của cơ quan Thuế cho người bán và người mua (sau đây gọi tắt là Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử)

Là các tổ chức cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về Chủ thể, Nhân sự, Kỹ thuật để cung cấp giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và hóa đơn điện tử không có mã cho người bán và người mua.

Có giải pháp nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử với người sử dụng dịch vụ; giải pháp truyền, nhận dữ liệu hoá đơn điện tử với cơ quan thuế thông qua tổ chức nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hoá đơn điện tử. 

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử (gọi tắt là Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận)

Là các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí về Chủ thể, Nhân sự, Kỹ thuật, Tài chính:

  • Cung cấp giải pháp khởi tạo, xử lý, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về hóa đơn điện tử và pháp luật khác có liên quan;
  • Có giải pháp kết nối, nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế và không có mã cho người bán và người mua; giải pháp kết nối nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Như vậy, có thể hiểu ngắn gọn: Tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử có chức năng cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, phải kết nối qua các Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận để thực hiện truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu giữa doanh nghiệp với cơ quan Thuế.

Còn Tổ chức cung cấp dịch vụ truyền nhận vừa có chức năng cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cho doanh nghiệp, vừa cung cấp dịch vụ truyền nhận để thực hiện truyền, nhận, lưu trữ dữ liệu giữa doanh nghiệp với cơ quan thuế.

>> Xem thêm: Phần mềm được công nhận là tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ hóa đơn điện tử

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *