Chứng từ kế toán áp dụng cho hộ kinh doanh từ 01-01-2022

Nguồn: Thư Viện Pháp Luật

Ngày 11-10-2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Theo đó, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh áp dụng chứng từ kế toán theo danh mục sau đây:

Các chứng từ theo Thông tư 88/2021/TT-BTC gồm:

  • Phiếu thu: Mẫu số 01-TT;
  • Phiếu chi: Mẫu số 02-TT;
  • Phiếu nhập kho: Mẫu số 03-VT;
  • Phiếu xuất kho: Mẫu số 04-VT;
  • Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao động: Mẫu số 05-LĐTL.

Các chứng từ quy định theo pháp luật khác:

  • Hóa đơn
  • Giấy nộp tiền và NSNN;
  • Giấy báo Nợ, Giấy báo Có của ngân hàng;
  • Ủy nhiệm chi.

Hiện nay, công tác kế toán tại các hộ kinh doanh vẫn được thực hiện theo chế độ kế toán được ban hành từ những năm 2000 (Quyết định 169/2000/QĐ-BTC ngày 25-10-2000, Quyết định 131/2002/QĐ-BTC ngày 18-10-2002).

Căn cứ pháp lý ban hành các quyết định này và pháp luật về thuế đã có nhiều thay đổi so với trước đây. Vì vậy, nội dung về chế độ kế toán cho hộ kinh doanh cũng cần được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để phù hợp thực tiễn.

Thông tư 88/2021/TT-BTC có hiệu lực ngày 01-01-2022.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *