Ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 67/2020/TT-BTC quy định Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Thông tư này hướng dẫn mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ của đơn vị.

Ban hành Quy chế mẫu về Kiểm toán nội bộ
Ban hành Quy chế mẫu về Kiểm toán nội bộ

Cụ thể, Quy chế mẫu gồm 03 chương: Chương I quy định chung về mục tiêu, vị trí, phạm vi, nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn của kiểm toán nội bộ; Chương II quy định hoạt động kiểm toán nội bộ gồm phương pháp thực hiện, kế hoạch, quy trình, báo cáo, đảm bảo, nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ; Chương III quy định trách nhiệm của các bên đối với kiểm toán nội bộ.

Mẫu Quy chế kiểm toán này áp dụng đối với:
a) Công ty niêm yết;
b) Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con;
c) Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con.

Những doanh nghiệp không thuộc diện nêu trên khuyến khích thực hiện mà không bắt buộc.

Thông tư 66/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01-9-2020.

Xem đầy đủ Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ [TẠI ĐÂY]

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *